•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Image

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇDYB-0319 numaralı Yetki Belgesi ile yetkilendirilmiş olan firmamız, Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında danışmalık hizmeti vermektedir.
Devamı

Image

Çevre Yönetim Hizmetleri

Faaliyette olan işletmeler de Çevre Mevzuatı kapsamında yürütülmesi gereken süreçlerin tespit edilerek uygulanmakta ve takibi sağlanmaktadır.

Devamı

image3

Ölçüm Ve Labaratuar Hizmetleri

Tesis ve İşletmeler tarafından gerçekleştirilmesi gereken tüm ölçüm, analiz, modelleme, raporlandırma v.s. hizmetleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Devamı

 image4

Enerji Ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Karbon Ayak İzi hesaplamalarını gerçekleştirir ve organizasyonunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanları belirler. Enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptamaktadır.

Devamı

image5

İşçi Sağlığı Ve İşgüvenliği Danışmanlığı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlemlerini yürütmektedir.
Devamı

Image

Çed Raporları

Yeni kurulacak olan işletmelerde Cevresel Etki Değerlendirme sürecini takip etmektedir.

Devamı